Åpne for detaljert søk

Om oss


Miljøpolicy
Interrent AS


Oslo, 16.01.2017

Europcar er klar over de miljømessige konsekvensene av vår drift og tjenestene som tilbys. Vårt mål er å være det mest miljøvennlige selskapet i vår bransje i Norge. Miljøvern er en viktig del av verdiskapningen vi tilbyr. All vår virksomhet er basert på gjeldende lover og forskrifter. 

Vi tar hensyn til miljøet både på et strategisk nivå (bilflåtekjøp) og på et operativt nivå (f.eks. servicehandel og logistikkplanlegging). Spesielt har vi som mål å ha en bilflåte med lavt utslipp, uten at det går på bekostning av konkurranseevne, og minimalisering av miljøbelastningen med god logistikkplanlegging. Vi forplikter oss til å redusere energiforbruket ved å gjøre prosessene mer effektive, redusere mengden energi vi bruker, fremme bruken av fornybar energi og resirkulert materiale, og ved å minimere mengden avfall, særlig farlig avfall.

Vi forventer at våre samarbeidspartnere samsvarer med våre regler om miljø. Vi følger og utvikler våre driftsformer på en måte som er best tjent våre kunder og andre interessegrupper. Partnere med miljøsertifiseringer vil bli foretrukket.

Vi trener, veileder og oppfordrer våre ansatte til å opptre på en ansvarlig måte med hensyn til miljø, arbeidsmiljø, sikkerhet og økonomi. Miljømålene og selskapets plikter vil bli realisert i driften av vårt personell. Forebygging av ulykker og skader er viktig for oss, fra synspunktet til miljøvern samt for sikkerheten til våre partnere, kunder og personell. Vårt personell er oppfordret til å lage kvalitets- og sikkerhetsrelaterte observasjoner innenfor rammen av vår risikostyringsprosess. Vi har retningslinjer for nødhjelp og vi opprettholder passende tilsyn, prosesser og prosedyrer for å identifisere risikoene på forhånd, for å hundre dem og for å minimere deres innvirkning.

 Vi tar sikte på å sikre at de som er ansvarlige for miljøsaker har tilstrekkelig kunnskap til å støtte og veilede vår drift. Selskapets ledelse setter mål for kontinuerlig kvalitetsforbedring og er ansvarlig for realiseringen av målene. Vi gjennomfører regelmessige revisjoner av vår drift på alle våre avdelingskontorer. Selskapets ledelse følger opp resultatene av slike inspeksjoner. Basert på disse, er nødvendige konklusjoner og endringer i driften gjort for å nå målene.

Rammeverk for miljøprogram

  • Kontinuerlig forbedring og utvikling
  • Miljøansvar
  • Interaksjon
  • Profesjonelt personell
  • Oppmuntre til lederskap

Interrent AS
Børre Kleivan
Adm.direktør