PERSONVERNERKLÆRING FOR EUROPCAR-APPLIKASJON (ECI)

1. Hvem behandler personopplysninger som innhentes gjennom dette nettstedet?
Europcar International S.A.S.U. med hovedkontor lokalisert i 13 Ter Boulevard Berthier
75017 Paris i Frankrike (i det følgende refert til som «ECI») er ansvarlig for behandling av personopplysninger (dvs. all informasjon som kan identifisere deg, enten direkte eller indirekte) som innhentes gjennom denne applikasjonen.
2. Til hvilke formål innhenter ECI personopplysninger?
ECI behandler personopplysninger som du frivillig oppgir til ECI gjennom denne applikasjonen for følgende formål:
a) Registrering av deg som ECI-medlem, opprettelse av kontoen og utstedelse av en sjåfør-ID. Du blir bedt om å oppgi følgende typer informasjon for å kunne opprette kontoen:
 • Obligatorisk: fornavn, etternavn, fødselsdato, e-postadresse, passord, postadresse, by, førerkortnummer (utstedende land, by og utløpsdato), et bilde av deg selv (kun for identifisering og oppdagelse av tyveri eller svindel)
 • Valgfritt: Postnummer, telefonnummer.
 • Valgfritt: lagre en betalingsmåte i kontoen din (kredittkortnummer, dato og utløpsdato)
Denne behandlingen er nødvendig for å identifisere deg og for å forberede og forenkle bestillings-/leieavtaler med ECI.
Kun for å bekrefte gyldigheten av førerkortet ditt og for å bekrefte at du er samme person som er avbildet på førerkortet, samt for tyveri- og svindeloppdagelse, forespør appen å skanne førerkortet ditt og et bilde av deg. Disse verifikasjonene er lovpålagt og basert på ditt samtykke eller ECs legitime interesser etter behov.
b) Reservasjonen din:
i. for å bekrefte og garantere reservasjonen,
ii. for å importere en reservasjon,
iii. for å endre eller kansellere reservasjonen,
iv. for å utveksle med deg i forhold til bestillingen din (f.eks. for å gi deg informasjon om bestillingen din, sende deg varsel om påminnelse før innsjekking/utsjekking, for å svare på spørsmål eller forslag),
v. for å gi deg muligheten til å dra nytte av en fremforhandlet pris og/eller et partnerskapsprogram du har inngått med tredjeparter, for eksempel kundeprogrammer hos flyselskap
iv. for å behandle fakturaene dine hvis du ønsker å forhåndsbetale, eller håndtere eventuelle ærend,
v. for å behandle potensielle krav
Denne behandlingen er nødvendig for administrering av reservasjonen din og utarbeidelse av leieavtalen som er inngått med en enhet i Europcar-gruppen eller -nettverket.
c) Hvis du ønsker å forhåndsbetale for ECI-produkter/-tjenester, inkludert hvis du ønsker å bruke enhetens kamera til automatisk å angi kredittkortinformasjon, og/eller for å sperre et beløp av depositumet på kredittkortet ditt (dette kan også gjøres hvis du betaler ved ankomst til utleieskranken)
Denne behandlingen er nødvendig for å utføre kjøpet av ECI-produkter/-tjenester. For din fullstendige informasjon kan ECI kun beholde kredittkortinformasjonen din, underlagt ditt uttrykkelige samtykke for å muliggjøre fremtidige betalinger.
d) Forbedringen av Europcar-produkter/-tjenester på grunnlag av teknisk informasjon om enheten din (f.eks. operativsystem, telefonmerke …), vurderingen din av appen (innhentes og vises på Apple- eller Google-butikken) og kundeundersøkelser du har gjennomført.
Denne behandlingen, som tar sikte på å oppnå en bedre forståelse av ECI-medlemmers behov og som tilbyr deg tilpassede funksjoner for å forbedre opplevelsen av Europcar-produkter/-tjenester, er basert på ECIs «legitime interesse».
e) Kampanje- og markedsføringsaktiviteter, det vil si:
i. sende e-post- og SMS-varslinger for spesialkampanjer/-tilbud og visning av «push»-varsler på enhetens skjerm,
ii. registrering av leiehistorikken din for å foreslå foretrukkede produkter/tjenester når du leter etter ny reservasjon/utleie,
iii. registrering av leiehistorikken din:
– for å sende deg kommersielle meldinger,
– for å sende deg spesialtilbud og/eller
– for at du skal få spesielle fordeler, avhengig av volum, beløp, bestillingenes hyppighet, utleievarigheten og aktiviteten din på applikasjonen vår (f.eks. antall besøk),
iv. vise et «push»-varsel om en reservasjon du ikke har fullført eller sende deg et sammendrag av en reservasjonsforespørsel,
v. tilgang til eller behandling av lojalitetsprogrammet og medlemskortet ditt,
vi. organisering av kampanjekonkurranser/lotteri,
vii. behandling og oppdatering av databasen for Europcar-kunder/-kundeemner
viii. publisering av vurderingene dine for Europcar-produkter/-tjenester.
Behandlingsaktiviteter for direkte markedsføring (prospection directe), dvs. eventuelt kommersielt budskap fra ECI som tar sikte på å markedsføre Europcar-produkter/-tjenester, er underlagt ditt uttrykkelige samtykke.
Unntaksvis, hvis du allerede er en eksisterende ECI-kunde og at budskapet angår produkter/tjenester som ligner de du allerede har kjøpt, vil den underliggende behandlingen som tar sikte på å markedsføre disse produktene/tjenestene ikke være basert på samtykket ditt, men på ECIs «legitime interesse».
f) Håndtering av bøter, nærmere bestemt:
i. for å overføre sjåførens identitet (eller potensiell sjåfør) til Agence Nationale de Traitement Automatisé des Infractions,
ii. for å imøtekomme innsamlingsprosedyren for bøter som ECI kan være underlagt
Denne behandlingen er lovpålagt.
g) Behandling og oppdatering av en overvåkningsliste over kunder som utgjør visse kontraktsmessige risikoer basert på:
I. betalingshendelser som har ført til rettslige prosesshandlinger,
Ii. kjøretøyulykker eller gjentatte skader forårsaket av Europcar-kunder
Iii. uhell eller skader forårsaket frivillig av en Europcar-kunde,
Iv. bruk av Europcar-kjøretøy på en måte som bryter de generelle vilkårene og betingelsene for utleie av kjøretøy.
h) Hvis du aktiverer denne funksjonaliteten, enhetens geografiske lokasjon for å vise nærmeste stasjon («stasjonsfinner»). Disse dataene lagres kun på enheten din.
Stasjonsfinnerbehandling er underlagt ditt uttrykkelige samtykke gitt i appen.
For din fullstendige informasjon utfører ECI bestemt behandling av personopplysninger gjennom «SDK-er» som innhentes når du bruker appen. Denne behandlingen er beskrevet nærmere nedenfor.
i) På stasjonen ved velkomstkiosken tildeles kunden en bestemt kø angående statusen hans. På velkomstkiosken brukes/vises vedkommendes personopplysninger (etternavn, navn, e-postadresse, telefonnummer) og reservasjonsdetaljer, og:
 • hvis kunden har en bekreftet konto og har sjekket inn selv, blir han omdirigert til prioritetsfilen for å kunne få rask henting.
 • Hvis ikke går han til den vanlige køen.
3. Hvem er datamottaker av personopplysningene vi innhenter om deg?
3.1 Mottakerkategorier
Personopplysningene dine utleveres, etter behov/relevans, til:
a) til ECIs autoriserte personell og enheter i samme gruppe, enheter i ECIs franchise-nettverk og byrå/salgsformidler utnevnt av ECI til formålene beskrevet i denne personvernerklæringen,
b) tredjepartsleverandører av IT-tjenester for tekniske formål for å hjelpe ECI med å gi deg tilgang til denne applikasjonen og til Europcar-produkter/-tjenester. Hovedleverandørene av IT-tjenester er:
i. Cap Gemini, for utvikling og vedlikehold av forretningsapplikasjoner,
ii. Sopra Steria, for vedlikehold av datasentre og brukerstøttetjenester,
iii. Unisys, for implementering og vedlikehold av maskinvare,
iv. SalesForce, for markedsføringstjenester,
v. Google Inc., spesielt for vertstjenester og forretningsapplikasjoner.
vi. Eksterne konsulenter for ulike oppdrag gjennom ECIs forretningsvirksomhet.
vii. Onfido, for å bekrefte førerkortet og for å identifisere deg ved oppretting eller oppdatering av kontoen din
viii. GFI, for drift og vedlikehold av velkomstkiosken og vedlikehold
c) vedrørende informasjonen som behandles for betaling av bøter til Agence Nationale de Traitement Automatisé des Infractions,
d) vedrørende informasjonen som behandles for vedlikehold og oppdatering av en overvåkningsliste over kunder som presenterer visse kontraktsmessige risikoer for byråbransjen for bilutleie til Conseil national des professions de l'automobile for fordel for medlemmene deres,
e) markedsføringsbyråer for utarbeidelse og gjennomføring av markedsføringskampanjer,
f) eksterne konsulenter for ulike oppdrag gjennom ECIs forretningsvirksomhet.
ECI kan også utlevere personopplysningene dine i den grad det kreves av loven og/eller kompetente myndigheter.
3.2 Internasjonale overføringer
ECI vil, etter behov for å kunne levere ECI-tjenester til deg, og i den grad det er nødvendig for formålene angitt heri, overføre personopplysningene dine utenfor EU til de ovennevnte tredjepartene.
Avhengig av tilfellet kan enkelte mottakere være lokalisert i land som har blitt anerkjent av Europakommisjonen for å ha tilstrekkelig grad av databeskyttelse eller i land som ikke har blitt anerkjent for å ha en slik beskyttelsesgrad. Uansett har ECI iverksatt passende sikkerhetsforhold for å beskytte personopplysningene dine, i samsvar med EU-forordning nr. 2016/679.
For å få mer informasjon om landene der personopplysningene dine kan blir overført til og deres grad av databeskyttelse av ECI, kan du klikke her
For å få mer informasjon om øverføring av personopplysninger utenfor Den europeiske union, kan du henvende deg til kontaktinformasjonen som er oppgitt på slutten av denne erklæringen.
4. I hvilke perioder beholder ECI personopplysningene dine?
Personopplysningene dine beholder i ulike perioder, avhengig av formålene av behandlingen:
Formål
Oppbevaringstid
Registreringen av deg som et Europcar-medlem, opprettelse av kontoen din og utstedelse av Europcar-ID
Din reservasjon
For varigheten av det kommersielle forholdet.
Informasjon som kan bevise en rettighet eller en leieavtale, eller som må samsvare med et lovkrav, kan imidlertid være underlagt en mellomliggende arkiveringspolicy for en tidsperiode som ikke overskrider den nødvendige tiden for de formålene den oppbevares for, i henhold til gjeldende lovbestemmelser.
Betaling – Betalingskortinformasjon – Depositum
Ved effektiv fullbyrdelse av betalingen.
Men betalingskortinformasjon (unntatt det visuelle kryptogrammet):
§ som kan bevise en betaling (dvs. kortnummer og gyldighetsdato) er underlagt en mellomliggende arkiveringspolicy i en periode på 13 måneder etter effektiv betaling for et kredittkort og 15 måneder for et utsatt debetkort, som kun skal brukes hvis transaksjonen er omstridt,
§ kan beholdes i en lengre periode, med forbehold om ditt uttrykkelige samtykke til å forenkle fremtidige betalinger.
Uansett, når betalingskortet er utløpt, blir tilknyttet informasjon slettet.
Kampanje- og markedsføringsaktiviteter
Tre år for ECI-kunder fra slutten av forholdet med ECI.
For kundeemner – som ikke er Europcar-kunder – tre år fra innhenting av personopplysninger ELLER fra din siste informasjonsforespørsel.
Drift av ECI-direktechat på nett
Tre år fra slutten av forholdet med ECI.
Forbedring av ECI-tjenester avhengig av innstillingene dine
Tre år fra slutten av forholdet med ECI.
Betaling av bøter
I den nødvendige tidsperioden for å identifisere sjåføren (eller den potensielle sjåføren) som er ansvarlig for overtredelsen som førte til boten, som ikke kan overstige 45 dager etter mottakelse av boten. Relevant informasjon kan imidlertid beholdes i en lengre tidsperiode opptil 12 måneder etter mottakelse av boten, underlagt en mellomliggende arkiveringspolicy.
Forespørsler fra Agence Nationale de Traitement Automatisé des infractions, inkludert personopplysninger, slettes når disse forespørslene har blitt videreført av ECI.
Behandling og oppdatering av en svarteliste over kunder som utgjør visse kontraktsmessige risikoer, det vil si:
i. betalingshendelser som har ført til rettslige prosesshandlinger
ii. kjøretøyulykker eller gjentatte skader forårsaket av Europcar-kunder
iii. uhell eller skader forårsaket frivillig
Tre år fra tidspunktet for den relevante hendelsen
iv. bruk av Europcar-kjøretøy på en måte som bryter generelle vilkår og betingelser for utleie av kjøretøy.
Fem år fra tidspunktet for denne hendelsen
Velkomstkiosk: opprette en digital forespørsel for å omdirigere kunden til den aktuelle køen
Personlige detaljer og reservasjonsdetaljer lagres noen minutter kun for å vise dataen på velkomstkiosken, hvoretter dataene anonymiseres.
Kun for identifisering og tyveri- og svindeloppdagelse, basert på et bilde av deg og et førerkort
Tre år fra innhenting.
For følgende SDK-er:
Accengage:
 • Accengage er et verktøy for å sende pushvarsler for mobilapplikasjoner. Den innhenter ulike typer informasjon for å segmentere kampanjene: * personlig informasjon om brukeren: Brukere-post som er haset, ID for brukt app, Android-ID osv. * informasjon om navigasjonen: land, tidsstempel osv. * informasjon om den brukte enheten: enhetstype, enhetsmodell, enhetsspråk osv.
 • Data innhentet av Accenage overføres ikke til servere som er lokalisert utenfor EU
 • Noe data (knyttet til for eksempel kurvoppgivelse) er knyttet til øktene for å kunne utløse en spesifikk melding. Og noen data er «vedvarende» og Accengage er vert for dem, slik at de kan brukes til å segmentere databasene for ulike kampanjer.
 • Dataen til databasen oppbevares i 12 måneder. Hvis en bruker ikke åpner appen i løpet av de siste 12 månedene, fjernes den tilsvarende linjen til enheten fra databasen.
AppsFlyer:
 • AppsFlyer er en mobil plattform for markedsføringsanalyse og attribusjon. Det tillater oss å overvåke ytelsen til de ulike markedsføringskanalene for appene. Den samler ulike typer informasjon: – personlig informasjon om brukeren: fornavn, enhets-ID osv. – informasjon om navigasjonen: land, språk, dat osv. – informasjon om enheten som brukes: enhetsmodell, operativsystemversjon osv.
 • All lagret data er vertsbasert på servere lokalisert i Den europeiske union
 • Den innhentede dataen er koblet til en publisitets-ID (eller enhetsidentifikator) og ikke til en økt. Dette er på grunn av attribusjonsmodellen vår
 • De innhentede dataene lagres i 24 måneder for å aggregere data. Personopplysningene lagres i tre måneder
Google Tag Manager (GTM):
 • GTM er et taggbehandlingssystem som gir deg muligheten til å raskt og enkelt oppdatere sporingskoder og tilknyttede kodefragmenter (tagger) på mobilapper
 • Google Tag Manager kan innhente noe informasjon, for eksempel servicemodusen som brukes, de utløste taggene og måten de utløses på.
 • De innhentede dataene kan brukes av Google til å forbedre, vedlikeholde, beskytte og utvikle Google-tjenesten i henhold til personvernsreglene. Google deler imidlertid ikke disse dataene med andre Google-produkter uten kundens samtykke
 • Google kan beholde de innhentede dataene i opptil 180 dager
CRASHLYTICS/FABRIC:
 • Crashlytics gir krasjrapportering med sanntidsanalyser for å forstå hva som skjer i en app. Fabrics analysemotor gir innsikt i Europcar, som for eksempel vekst, tilbakeholdelse og engasjement.
 • De innhentede dataene er: Installasjons-UUID (oppbevarer installasjons-UUID-data i 90 dager).
IP-adresser – geokodes etter mottakelse til en by og vises på Audiences innsiktskart i ti sekunder. Oppbevares midlertidig.
 • Krasjspor og deres tilknyttede identifikatorer beholdes i 90 dager.
CARD IO:
 • CardIo er en tjeneste for kredittkortskanning som gir muligheten til å bruke kameraet til å automatisk fylle ut kredittkortinformasjon i Europcar-appen.
 • Kredittkortinformasjon innhentes ikke av CardIo
5. Hvilke rettigheter kan du utøve med hensyn til behandling av personopplysninger?
Du kan når som helst vise og/eller oppdatere den personlige profilen din, som inkluderer medlemsregistrering, sjåførinformasjon og informasjon om bilutleieinnstillinger gjennom «Min profil»-delen, som er tilgjengelig gjennom hovednavigasjonslinjen i Europcar-appen. Du kan endre passordet ditt, oppdatere eller endre telefonnummer, adresse, e-postadresse og førerkortinformasjon og oppdatere bilutleie- og reiseinnstillinger, inkludert forsikring, betalingsmåte og medlemskap som hyppig reisende.
I samsvar med EU-forordning nr. 2016/679 kan du også dra nytte av følgende rettigheter:
a) «innsyns»-rettigheter: rett til å få bekreftet om personopplysninger behandles av ECI, og, der det er tilfellet, få innsyn i disse personopplysningene og få tilleggsinformasjon om behandlingskarakteristikkene våre [1];
b) rett til «retting»: rett til å få rettet unøyaktige personopplysninger eller rett til å fylle ut ufullstendige personopplysninger, inkludert ved å oppgi et utfyllende utsagn,
c) rett til «sletting» (eller den såkalte «retten til å bli glemt»): rett til å få slettet personopplysninger under visse omstendigheter[2];
d) rett til «begrensning»: rett til å få begrenset behandling under visse omstendigheter [3]. Hvis behandling av personopplysningene din blir begrenset, kan disse opplysningene kun behandles videre med ditt santykke (lagre for oppbevaringsformål), og du blir informert før behandlingsbegrensningen oppheves,
e) rett til å «bestride»: du har når som helst retten til å motsette deg behandling av personopplysninger for å hindre at ECI fortsetter å utføre slik behandling:
I. der opplysningene dine behandles for direkte markedsføringsformål,
ii. der personopplysningene dine behandles på grunnlag av ECIs legitime interesse. I så fall imøtekommes forespørselen din kun hvis du gir ECI en beskrivelse av den bestemte situasjonen som legitimerer forespørselen og sparer hvis ECI kan påvise legitime grunner som overskrider dette i lys av din bestemte situasjon.
f) rett til å «trekke tilbake samtykket»: der behandling av personopplysningene dine er basert på ditt samtykke, har du rett til å trekke tilbake samtykket til behandling av personopplysninger når som helst og hindre at ECI fortsetter å utføre slik behandling,
g) rett til «dataportabilitet»: der behandling av personopplysningene er basert på ditt samtykke og utføres på automatiskert vis, har du retten til å motta personopplysningene du har oppgitt til ECI i et Excel-regneark [4] og overføre disse dataene til en utpekt tredjepart.
h) rettighet for en «avdød person» (for Frankrike): rett til å definere retningslinjer i henhold til behandling av din personlige informasjon etter din død.
Hvis du ønsker å utføre noen av disse rettighetene, kan du kontakte enhetene angitt under i del 6.
For å beskytte personvernet og sikkerheten din tar vi rimelige skritt for å bekrefte identiteten din før vi gir tilgang eller utfører rettelser.
I henhold til artikkel 77 i EU-forordning nr. 2016/679, kan du sende inn en klage på behandling av personopplysningene dine til organet som regulerer databeskyttelse i landet ditt[5] hvis du anser at behandlingen av personopplysningene dine bryter med nevnte EU-forordning nr. 2016/679.
6. Hvem skal du kontakte når du har et spørsmål om behandling av personopplysningene dine?
Avhengig av formålet for henvendelsen din, finner du følgende nedenfor:
a) For å utøve rettighetene dine (innsyn, retting, sletting, begrensning osv.): du kan bruke nettskjemaet som er tilgjengelig her og kontakte
b) For generelle henvendelsen om behandling av personopplysninger utført av Europcar:
Hvis du har noen spørsmål om denne appen, kan du kontakte: ecicustomerservice@europcar.com
7. Hvordan beskytter ECI personopplysninger?
ECI er forpliktet til å beskytte informasjonen de innhenter gjennom denne applikasjonen.
Nærmere bestemt bruker ECI egnede fysiske, tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å hindre uautorisert eller ulovlig behandling, utilsiktet tap eller ødeleggelse av eller skade på personopplysninger.
ECIs systemer er konfigurert med datakryptering, eller krypteringsteknologi, og brannmurer i industristandard. Når du sender personlig informasjon til en ECI-applikasjon over Internett, beskyttes dataene din av teknologien «Transport Layer Security» (TLS) for å påse sikker overføring.
Enhver kredittkorttransaksjon du gjør gjennom ECI-applikasjoner gjøres gjennom sikker serverteknologi. Denne teknologien vil spesielt:
a) forsikre nettleseren om at dataene dine sendes til riktig datamaskinserver, og at serveren er sikker,
b) krypterer dataene, slik at de ikke kan leses av noen andre enn den sikre serveren,
c) kontrollerer dataene som overføres for å sikre at den ikke har blitt endret.
8. Hvilke regler gjelder for behandling av personopplysningene dine når du klikker på koblinger i ECI-applikasjonen som omdirigerer deg til ECI-partneres nettsteder eller andre nettsteder?
Du kan finne ulike koblinger til ECIs partnernettsteder eller andre tredjeapartsnettsteder (f.eks. for reisetjenester) på denne applikasjonen. ECI ønsker å gjøre deg oppmerksom på at denne personvernerklæringen ikke gjelder behandling av personopplysninger utført av partnerne våre eller andre tredjeparter ved besøk på de respektive nettstedene, og at ECI ikke er ansvarlig for denne typen behandling. Vi oppfordrer deg til å gjennomgå personvernerklæringene til ECIs partnere og andre tredjeparter for å få videre forståelse av reglene som gjelder for behandling av personopplysninger som utføres av de samme.
9. Endringer i denne personvernerklæringen
Denne personvernerklæringen ble publisert 25. mai 2018. Ved endringer i denne personvernerklæringen som implementeres av ECI, identifiseres slike endringer av ECI på dette nettstedet.
Når en endring materielt påvirker en behandling som utføres på grunnlag av ditt samtykke, kontakter ECI deg for å få et nytt samtykke.

[1] Når det gjelder formålene for behandlingen, de aktuelle kategoriene for personopplysninger, kategoriene for mottakere, hvorvidt disse dataene overføres til tredjeland og passende sikkerhetstiltak er til stede (hvis noen), oppbevaringsperioden, eksistensen av automatisert beslutningstaking basert på disse dataene, retten til å sende inn en klage til relevant databeskyttelsesmyndighet, eksistensen av andre registrertes rettigheter.
[2] Der (i) data ikke lenger er nødvendig med tanke på formålene de behandles for, (ii) du tilbaketrekker samtykket ditt og det ikke er noen andre juridiske grunnlag for behandling, (iii) du motsier deg behandling av personopplysningene dine og det ikke finnes juridisk grunnlag til å overstyre dette, (iv) det påvises at personopplysningene dine har blitt ulovlig behandlet for å overholde en juridisk forpliktelse.
[3] Hvis (i) du bestrider nøyaktigheten av personopplysningene, (ii) det påvises at behandlingen er ulovlig og du motsetter deg sletting av personopplysninger, men du vil forespørre begrensning av bruken av den i stedet, (iii) ECI ikke lenger trenger personopplysningene for behandlingen, men disse kreves av deg for etablering, utøvelse eller forsvarelse av juridiske krav.
[4] Eller noe annet vanlig og maskinlesbart format.
[5] Landet der du vanligvis bor, arbeidsplass eller sted for den påståtte overtredelsen.