Europcar er ISO-sertifisert etter både miljø og kvalitet!

Vi forbedrer og utvikler kontinuerlig kvalitet. Vi holder et øye med kundetilfredshet, ansattes tilfredshet og økonomiske resultater. Basert på resultatene utvikler vi vår drift, logistikk, prosedyrer og serviceleveranser mot en mer kundeorientert drift.
Kvalitetssystemet har en sentral rolle i å støtte personalets arbeid. Ryggraden i vår drift er entusiastisk og kompetent personale. Vi tar sikte på å måle personalets trivsel. Basert på resultatene, kan vi være oppmerksom på eventuelle underområder som må forbedres, og i tillegg sørger vi for at den valgte utviklingsretningen er riktig.
Bedriftsledelsen og personale er dedikert til kundesikkerhet, arbeidssikkerhet, og informasjonssikkerhet er en del av selskapets kvalitet og drift. Vi registrerer nærliggende situasjoner. Vi gjennomfører kontinuerlig sikkerhetsovervåking. Miljøsystemet er en del av vårt kvalitetssystem. Vi er klar over miljøpåvirkningen av vår virksomhet og tar den i betraktning i vår daglige drift. Vi forbedrer og utvikler vår miljøaktivitet kontinuerlig. Vi har definert våre miljømål og vi har et miljøprogram for å nå dem. Vår drift styres av ISO: 14001: 2015 miljø.
Ledelsesen vurderer realiseringen av kvalitets- og miljøpolitikken, dagens tilstand og fokusområder for fremtidig utvikling. Vi bruker blant annet internrevisjon som vurderingsverktøy.
Via vår Quality Manager og Quality Team har vi fokus på kvalitet på alle nivåer, for eksempel arbeidsmiljø, kundetilfredshet og produkter. Vi har delt flåthåndtering i to fokusområder med dedikerte ledere. Innkjøp sikrer riktig valg av kjøretøy og flåtevirksomhet påvirker logistiske utfordringer. Vår drift styres av ISO: 9001: 2015 kvalitet.
Vår sertifisering gjelder Europcar Norge (egne og franchise stasjoner). Alle franchisetakere er underlagt de samme rutiner og systemer.
Vi er ISO sertifisert på Kvalitet og Miljø til 2025.