TOMRA 2022

Tomra partneravtale

Not eligible booking

Som ansatt i Tomra får du ekstra god pris på leiebil fra Europcar

Europcar er TOMRA gruppens leverandør av leiebil. Her får de ansatte en ekstra god pris på leiebil i de landene de reiser ofte til. 

 

Reservasjoner:

Kundenummer må oppgis ved bestilling eller automatisk gjennom å bestille på denne siden. Kundenr.: 51068323

 • GTB: Bestilles via reisebyrå på tlf., mail eller online.
 • Online: På denne siden eller ved å oppgi kundenr. på europcar.no
 • Mail: post@europcar.no
 • Tlf.: +47 815 51 800
 • Bompasseringer: Du kan velge mellom bompakke eller faktura på faktiske bompasseringer.

Betaling må gjøres ved kredittkort. 


Europcar Privilege

Som Europcar Privilegemedlem får du tilgang til en rekke ekstra goder. Du får tilgang til eksklusive kupp, prioritert kø og mange andre goder.
Les mer og bli medlem her!

 

Leiebil levert til kontoret
Europcar kan levere leiebil i Asker eller hos TBS/Production hvis ønskelig. Dersom du ønsker dette ber vi deg ringe/sende e-post til kundeservice (åpningstider man-fre 08-16).
Telefon: 815 51 800. Mail: post@europcar.no

Hvorfor velge Europcar

 • Kun nye biler

 • Ingen skjulte kostnader

 • 24-timers veihjelp

 • 24/7 service på de fleste store flyplasser

Vilkår og betingelser

  1. Forsikringer:

   LDW: Er inkludert i avtalen. I Italia, Frankrike, Spania og resten av Syd-Europca er det anbefalt tilleggsforsikring med full dekning.

   CDW: Kollisjonsskadeforsikring
   CDW reduserer leietakers økonomiske ansvar ved skade/hærverk/glasskade på kjøreyøyet til å kun omfatte obligatorisk egenandel. Egenandelen avhenger av biltype. CDW omfatter ikke skader som følge av tyveri og innbrudd.

   TP: Biltyveriforsikring
   TP reduserer leietakers økonomiske ansvar ved innbrudd i eller tyveri av bil eller deler av denne til å kun omfatte obligatorisk egenandel. Egenandelen avhenger av biltype. TP dekker ikke hærverk på bilen. Hærverk omfattes av CDW/SCDW.

   Tilleggsforsikring:

   SCDW: Super kollisjon og skadeforsikring
   SCDW kan bare tegnes hvis CDW er valgt. Avhengig av avtale og biltype, reduserer SCDW leietakers økonomiske ansvar ved skade på kjøretøyet ned til den obligatoriske egenandelen som fremkommer i leiekontrakten. Ved TV tegnet i tillegg til CDW vil også skader ved innbrudd, tyveri også være omfattet. SCDW kan ikke tegnes på varebiler og minibusser. 

   Det påfaller et gebyr dersom bilen blir levert tilbake uten full tank.

   Det anbefales derfor at den enkelte leier etterfyller drivstoff før innlevering. 

Samme app. Mer mobilitet.

Last ned Europcar’s app for iPhone, iPad og Android nå!

Les mer