Sikkerhet og personvernsregler

 

Sikkerhet- og personvernregler

 

 1. Hvem behandler dine personlige data samlet inn via denne nettsiden?

1. Hvem behandler dine personopplysninger?

Europcar, Interrent AS, hvis registrerte kontor, Edvard Griegs Veg 47, 2060 Gardermoen, er "Datakontrollør" av dine personopplysninger som samles inn og behandles via denne nettsiden, våre mobilapplikasjoner eller våre utleiebyråer for å tilby deg mobilitetsløsninger.

Begrepene "Europcar", "vi", "oss" eller "vår" som vi bruker i denne policyen, refererer til Europcar, Interrent AS. I samsvar med gjeldende regelverk om beskyttelse av personopplysninger er Europcar, Interrent AS, "Datakontrollør".

 

Europcar, [Interrent AS er medlem av Europcar Mobility Group. Begrepet "vår gruppe" refererer til Europcar Mobility Group.

 2. Hvilke personopplysninger samler vi inn om deg?

Som leverandør av mobilitetsløsninger samler vi inn og behandler ulike kategorier av personopplysninger i forbindelse med denne nettsiden og våre mobilapplikasjoner og for å kunne tilby deg våre produkter og tjenester.
Med personopplysninger mener vi ikke bare data som identifiserer deg direkte, men også data som identifiserer deg indirekte.
Kategoriene av personopplysninger som vi samler inn i forbindelse med tjenestene våre og bruken av nettstedet vårt og våre mobilapplikasjoner inkluderer følgende:
- Dine identifikasjonsdata: etternavn, fornavn, e-postadresse, fødselsdato, telefonnummer, postadresse, kontoidentifikator,
- Hvis aktuelt, identifikasjonsdata for ytterligere sjåfører(e): etternavn, fornavn, e-postadresse, telefonnummer, postadresse,
- Ditt førerkort og det til eventuelle andre sjåfører,
- Betalings data: kontonummer, kortnummer, etc.
- Økonomiske data: dine bestillingsskjemaer, dine kundefakturaer etc.
– Eventuelt data knyttet til trafikklovbrudd
- Informasjon om flyet ditt i tilfelle hentestedet for kjøretøyet ditt er en flyplass,
- Informasjon om kjøretøyreservasjonen din, spesielt for å mate lojalitetsprogrammene du vil være medlem av.
- Data knyttet til navigasjonen din på nettstedet vårt eller våre mobilapplikasjoner;
- Data knyttet til tilfredshetsundersøkelsene dine eller fra interaksjonene dine på våre dedikerte sosiale media sider;
- Tale, audiovisuelle og elektroniske data: opptak av kommunikasjonen din via e-post, chat eller telefon med vår kundeserviceavdeling;
- Informasjon samlet inn gjennom vårt tilkoblede kjøretøy (hvis kjøretøyet du leier er et tilkoblet kjøretøy): kjøretøystatus, skade- eller ulykkesinformasjon, kjøretøyytelsesdata, drifts- og diagnosedata, informasjon om kilometer, akselerasjons- og bremsehastigheter, drivstofforbruk og drivstoffnivåer, dekktrykk, kilometertelleravlesninger, kjøretøyplassering og annen kjøretøyinformasjon. For all informasjon angående databehandling av Europcars tilkoblede kjøretøy, vennligst se de dedikerte personvernreglene https://www.europcar.com/files/live/sites/erc/files/connected-cars/privacy-policy.pdf
- Data relatert til informasjonskapsler og andre lignende teknologier. For informasjon om bruk av informasjonskapsler, vennligst se våre retningslinjer.

Vi samler inn det meste av personopplysningene dine direkte fra deg, men vi kan motta data fra tredjeparter, inkludert de kompetente myndighetene som har ansvaret for å administrere bøter for trafikkbrudd.

 

3. I hvilken periode vil ECI beholde dine personlige data?

Vi samler inn og behandler dine personopplysninger til ulike formål og på følgende juridiske grunnlag:

Formål med behandlingen Rettslig grunnlag for behandlingen
Oppretting og administrasjon av kundekontoen din. Denne behandlingsaktiviteten er basert på aksept av vilkårene og betingelsene for bruk av nettstedet vårt eller mobilapplikasjonene våre.

Administrasjonen av din reservasjon og leiekontrakt, spesielt for:

- bekrefte, endre eller kansellere din reservasjon;

- for å kommunisere med deg angående din reservasjon og utleie (for eksempel for å gi deg informasjon om din reservasjon og utleie, for å sende deg påminnelser før du returnerer kjøretøyet ditt, for å svare på spørsmål eller forslag);

- administrere utleien din;

- administrere betaling og fakturaer;

- administrere innkreving av skyldige beløp (inkludert påfølgende kostnader som bøter for trafikkbrudd eller erstatning for skade på kjøretøyet);

- behandling av krav;

- kjøpe og administrere forsikring for kjøretøyet ditt;

- kjøp og administrer forsikring for kjøretøyet ditt

Disse behandlingsaktivitetene er nødvendige for gjennomføringen av leiekontrakten som du inngår med oss.

Du kan velge å registrere kredittkortet ditt for fremtidige bestillinger.
Håndtering av kommersielle dokumenter (kundefakturaer, innkjøpsordrer, visse elektronisk inngåtte kontrakter) Denne behandlingsaktiviteten er basert på våre juridiske forpliktelser, spesielt Lov om bokføring  §13 Oppbevaring.

Kontrollen av førerkortet ditt

Denne valideringen kan utføres (i) manuelt av vår kundeserviceavdeling eller (ii) ved hjelp av en ansiktsgjenkjenningsenhet.

(i) Denne behandlingen er nødvendig for å utføre leiekontrakten som du inngår med oss.

(ii) Bruken av ansiktsgjenkjenningsløsningen er basert på ditt samtykke.
Kamp mot kredittkortsvindel Denne behandlingen er basert på vår legitime interesse i å beskytte oss mot kredittkortsvindel. Denne behandlingen er basert på vår legitime interesse i å beskytte oss mot kredittkortsvindel.
Bekrefte at du ikke er registrert på en sanksjonsliste (nemlig en liste over utpekte personer som utstedt og endret fra tid til annen av: (a) den amerikanske regjeringen, inkludert OFACs liste over spesielt utpekte statsborgere og blokkerte personer (eller "SDN-er"). og lister opprettholdt av det amerikanske utenriksdepartementet; (b) FNs sikkerhetsråd, (c) Den europeiske union og enhver medlemsstat (inkludert EUs konsoliderte liste over personer som er underlagt EUs økonomiske sanksjoner); og (d) De forente stater Kingdom (inkludert den konsoliderte listen over økonomiske sanksjonsmål utstedt av Storbritannias Office of Financial Sanctions Implementation (“OFSI”))

Europcar International, hvis registrerte kontor ligger i Frankrike på 13 Ter Boulevard Berthier, 75017 Paris, er "Datakontrollør" av dine personlige data som samles inn og behandles for å bekrefte at du ikke er registrert på en sanksjonsliste.

Denne behandlingen er basert på vår juridiske forpliktelse til å overholde ovennevnte lover og forskrifter og basert på vår "legitime interesse" i å sikre at den og dets datterselskaper er i samsvar med det internasjonale sanksjonsregimet, da bruk av dette regimet er en del av gjeldende krav til handel med noen fremmede land.
Gjennomføring av tilfredshetsundersøkelser for å forbedre opplevelsen din med våre produkter/tjenester Denne behandlingen er basert på vår legitime interesse av å ha bedre kunnskap om kundenes behov og forbedre tjenestene og kundeservicen.
Chatte i sann tid på nettsiden vår. Denne behandlingen er basert på vår legitime interesse i å svare på brukernes spørsmål om våre produkter og tjenester.

Gjennomføre forretningsutvikling og markedsaktiviteter, inkludert:

i- sende e-poster og SMS-varsler om spesialtilbud og kampanjer;

ii- registrere leiehistorikken din for å foreslå våre produkter og tjenester til deg når du søker etter nye bestillinger eller for å sende deg spesialtilbud og fordeler;

iii- administrere ditt lojalitetsprogram og medlemskort;

iv- organisering av konkurranser og premietrekninger;

v - sende e-post om en bestilling vi ikke har fullført eller om statusen til bestillingsforespørslene dine;

vi - styring og oppdatering av prospektdatabasen.

Våre kommersielle og markedsføringsaktiviteter, det vil si sending av kommersielle meldinger for å markedsføre produktene og tjenestene våre (i til iv), er underlagt ditt samtykke.

I tilfelle du allerede er vår kunde, kan du motta kommersielle meldinger for produkter og tjenester som ligner på de vi allerede har gitt deg.

Sendingen av disse meldingene vil være basert på vår legitime interesse i å kommunisere om produktene og tjenestene våre.

Behandlingsaktiviteter inkludert i kategori (v) er basert på vår legitime interesse for å forenkle og fremskynde reservasjonsprosessen for våre kunder.

Behandlingsaktiviteter inkludert i kategori (vi) er basert på vår legitime interesse for å administrere vår prospekt database.

Håndtering av bøter for trafikkforseelser, spesielt for:

- overføre identiteten til hoved sjåføren nevnt på leiekontrakten til det nasjonale byrået for automatisert behandling av brudd;
Nødvendig for å ivareta legitime interesser, personvernsforordningen artikkel 6 (1) bokstav f.

Administrasjon og vedlikehold av en liste over kunder med visse kontraktsmessige risikoer, med hensyn til:

- betalingshendelser som resulterer i rettslige prosesser;

- trafikkulykker eller gjentatte skader eller ugjerninger mot våre ansatte;

- bruk av våre kjøretøy i strid med de generelle leiebetingelsene

Denne behandlingsaktiviteten er basert på vår legitime interesse, spesielt vår interesse i å hevde rettighetene våre, for å forhindre risiko og svindel knyttet til gjennomføringen av leiekontrakten din, for å forhindre og håndtere ugjerninger mot våre ansatte.

I denne forbindelse søker vi å opprettholde en rettferdig balanse mellom behovet for å behandle dine personopplysninger og respekt for dine rettigheter og friheter, spesielt beskyttelsen av personvernet. Hvis du vises på denne listen over risikoklienter, vil reservasjonsforespørselen din bli avvist. Du kan bestride denne avgjørelsen ved å sende en e-post til følgende adresse: dpo@europcar.com
Video overvåking i våre lokaler Denne behandlingsaktiviteten er basert på vår legitime interesse i å sikre sikkerheten til eiendom og personer på våre stasjoner, ved en avskrekkende effekt eller på en slik måte at den er i stand til å identifisere gjerningsmennene til skade, tyveri eller aggresjon.
Analyse av navigasjonsdata på vår nettside og mobilapplikasjoner Denne behandlingen er basert på vår legitime interesse i å forbedre produktene og tjenestene våre.

 

4. Hvem er data mottakere av personlig informasjon vi samler om deg?

4.1 Kategorier av mottakere

Om nødvendig kan dine personopplysninger kommuniseres:

en. til våre ansatte, våre autoriserte representanter, andre selskaper i vår gruppe og vårt franchisenettverk, våre agenter og mellommenn som har mandat til å gi deg våre produkter og tjenester;

b. til våre underleverandører, spesielt våre IT-tjenesteleverandører for hosting, vedlikehold eller utviklingsformål, som hjelper oss med å gi deg våre produkter og tjenester eller inkassobyråer som hjelper oss med å gjenopprette ubetalte bestillinger. Dette kan være enheter som er medlemmer av gruppen vår eller eksterne tjenesteleverandører;

c. til våre forsikringsselskaper for å kjøpe og administrere forsikring for kjøretøyet ditt;

d. reklamebyråer, markedsføringsbyråer, sosiale nettverk og digitale byråer for å hjelpe oss med å gjennomføre reklame-, markedsførings- og salgskampanjer og analysere effektiviteten til disse kampanjene;

e. om informasjonen som er nødvendig for behandling av bøter, til [navnet på byrået] eller til dets utenlandske motparter i tilfelle bøter begått i utlandet;

f. [hvis aktuelt] angående informasjonen som behandles for styring og oppdatering av listen over personer som utgjør visse kontraktsmessige risikoer, til [navnet på enheten. F.eks. i Frankrike: Conseil national des professions de l'automobile] med sikte på sammenslåing blant medlemsbedriftene i denne utleiefilialen.

g. vi bruker en tredjeparts partner i forbindelse med taksering av skader. Din E-post kan bli videreformidlet for å kunne følge opp saken. 
 

h. til våre partnere eller de i gruppen vår, spesielt for å gjøre det mulig for deg å samle lojalitetspoeng når du er medlem av deres program:

Liste over Europcar Mobility Group-partnere:

- En fordel

- Accor Hotel

- Aeroflot

- Air Europa

- American Express-belønninger

- Asia Miles

- Biglife SDN BHD (Air Asia)

- Delta Airlines

- Ecos Mobility & Hospitality Private Limited

- Emirates SkyWard

- Finnair Plus

- Fly SAS

- Flying Blue

- Gulf Air Falcon Flyer

- Lufthansa

- Melia Rewards

- Miles og mer

- Oman Air Sindbad

- Qatar Privilege Club

- Radisson Rewards

- Ruter Bilutleie

- Royal Air Maroc

- Shouqi Car Rental & Leasing Limited Liability Company

- Sølvbil

- Singapore Krsiflyer

- TAP Miles & Go

- Times Mobility Co LTD

- Turkish Airlines

- Ubeeqo

- UIA Panoramaklubb

Vi kan også utlevere dine personopplysninger i samsvar med gjeldende lover og forskrifter til relevante myndigheter.

Bruk av Facebook

Alle Facebook-funksjoner og -tjenester som er tilgjengelige på vår nettside eller applikasjoner er underlagt Facebooks personvernpolicy, som du kan lese for mer informasjon om dine rettigheter og innstillingsalternativer.

Ved å bruke en av våre nettsider/applikasjoner kan du:

- Bruk Facebook sosiale plug-ins, for eksempel "liker" eller "del" innholdet vårt på Facebook-plattformen;

- Godta informasjonskapsler fra nettsiden eller applikasjonene våre (også kjent som "Facebook Pixel"), som vil hjelpe oss å forstå aktivitetene dine, inkludert informasjon om enheten din, hvordan du bruker tjenestene våre, kjøpene du gjør og annonsene du ser på, om eller ikke har du en Facebook-konto eller er logget på Facebook.

Når du bruker disse Facebook-funksjonene, samler vi inn data som hjelper oss å:

- Vis annonser som kan være av interesse for deg på Facebook (eller Instagram, Messenger eller en hvilken som helst annen Facebook-tjeneste);

- Mål og analyser effektiviteten til vår nettside, applikasjoner og annonser.

4.2 Internasjonale overføringer

For å kunne tilby deg våre produkter og tjenester, kan vi bruke tjenesteleverandører utenfor EU (spesielt i USA, Storbritannia, Marokko og Israel). I tilfelle kjøretøyet bestilles i utlandet, vil dataoverføringer bli utført i det aktuelle landet for å gi deg våre mobilitetsløsninger.

Avhengig av forutsetningene kan noen mottakere være lokalisert i land som er anerkjent av EU-kommisjonen som gir et tilstrekkelig beskyttelsesnivå for personopplysninger, eller i land som ikke har blitt anerkjent av EU-kommisjonen som gir et slikt beskyttelsesnivå. Uansett har vi iverksatt passende beskyttelsestiltak for å beskytte dine personopplysninger i samsvar med databeskyttelsesbestemmelsene.

For mer informasjon om landene som dine personopplysninger kan overføres til, deres databeskyttelsesnivå og potensielle beskyttelsestiltak implementert av EC, klikk her: ; https://www.europcar.com/files/live/sites/Europcar/files/Privacy%20Policy/List%20of%20intra-group%20recipients%20of%20personal%20data%20for%20Europcar%20entities.pdf

 

 5. Hvor lenge beholder vi dine personopplysninger?
Dine personopplysninger beholdes for ulike periode, avhengig av formålet med behandlingen:

Formål med behandlingen Oppbevaringsperioder for data
Etablering og administrasjon av kundekontoen din For varigheten av forretningsforholdet og 5 år etter avsluttet forretningsforhold.

Behandlingen av din reservasjon og leiekontrakt, spesielt for:

- Bekrefte, endre eller kansellere reservasjonen din;

- Kommuniser med deg angående reservasjonen og utleien din        (for eksempel for å gi deg informasjon om reservasjonen og utleien din, for å sende deg påminnelser før du returnerer kjøretøyet ditt, for å svare på spørsmål eller forslag);

- administrere utleien din;

- administrere betaling og fakturaer;

- administrere innkrevingen av skyldige beløp (inkludert påfølgende kostnader som bøter for trafikkbrudd eller erstatning for skade på kjøretøyet);

- behandling av krav;

- tegne og administrere kjøretøyforsikringen din

I 5 år etter slutten av avsluttet leieforhold for primærdokumentasjon.
og 3 år for sekundærinformasjon.

Håndtering av kommersielle dokumenter (kundefakturaer, innkjøpsordrer, visse elektronisk inngåtte kontrakter) I 5 år etter slutten av avsluttet leieforhold for primærdokumentasjon.
og 3 år for sekundærinformasjon 
Forebygging av svindel med kredittkort 13 måneder fra effektiv betaling
Bekrefte at du ikke er registrert på en sanksjonsliste I 5 år fra innsamlingen av dataene dine
Forbedringen av våre produkter og tjenester i henhold til dine preferanser ved å gjennomføre tilfredshetsundersøkelser. 3 år fra vår siste kontakt
Chatte i sann tid på nettsiden vår. 3 år fra vår siste kommersielle kontakt

Gjennomføre forretningsutvikling og markedsaktiviteter, inkludert:

Sende e-poster og SMS-varsler om spesialtilbud og kampanjer;

Registrere leiehistorikken din for å foreslå produkter/tjenester til deg når du søker etter nye bestillinger eller for å sende deg spesialtilbud og fordeler;

sende e-poster relatert til en bestilling som vi ikke har fullført eller rapportere statusen til bestillingsforespørslene dine;

administrere ditt lojalitetsprogram og medlemskort;

organisering av konkurranser og premietrekninger;

styring og oppdatering av prospektdatabasen.

- hvis du er Europcar-kunde, 3 år fra slutten av forretningsforholdet med EC.

- Hvis du ikke er Europcar-kunde, 3 år fra innsamlingen av dine personopplysninger ELLER fra forrige gang du ba om informasjon fra oss.

Håndtering av bøter, spesielt for:

- overføre identiteten til hoved sjåføren nevnt på leiekontrakten til det nasjonale byrået for automatisert behandling av overtredelser;
For den tiden som er nødvendig for å identifisere sjåføren som er ansvarlig for å begå lovbruddet som ga opphav til overtredelsen, som ikke bør overstige 45 dager fra mottak av overtredelsen. Imidlertid kan relevant informasjon oppbevares i lengre tid fra mottak av billetten, som en del av en midlertidig journalføringspolicy.

Håndtering og oppdatering av en liste over kunder med visse kontraktsmessige risikoer, med hensyn til:

- betalingshendelser som resulterer i rettslige prosesser;

- trafikkulykker eller gjentatte skader eller ugjerninger mot våre ansatte;

- bruk av våre kjøretøy i strid med de generelle leiebetingelsene.

 3 eller 5 år fra datoen for opprettelse eller endring av siste leie og avhengig av arrangementets art

Video overvåking i våre lokaler 3 eller 5 år fra datoen for opprettelse eller endring av siste leie og avhengig av arrangementets art
Video overvåking i våre lokaler Noen dager og opptil en måned.
Analyse av navigasjonsdata på vår nettside og mobilapplikasjoner Se retningslinjer for informasjonskapsler

 

6. Hvilke rettigheter kan du utøve angående behandlingen av dine personopplysninger?

Innenfor grensene og betingelsene som er tillatt av gjeldende forskrifter, kan du:

- tilgang til dine personopplysninger og få ytterligere informasjon om egenskapene til behandlingen vi utfører;

- få personopplysningene dine rettet, oppdatert og slettet, det spesifiseres at sletting kun kan utføres når (i) opplysningene ikke lenger er nødvendige i forhold til formålene de ble behandlet for, (ii) du trekker tilbake ditt samtykke og det er ikke noe annet juridisk grunnlag for behandlingen, (iii) du protesterer mot behandlingen av dine personopplysninger og det er ingen tvingende legitim grunn for behandlingen (iv) det er fastslått at dine personopplysninger har blitt behandlet ulovlig, (v ) personopplysningene må slettes for å overholde en av våre juridiske forpliktelser

- du protesterer mot behandlingen av dine personopplysninger basert på legitim interesse, som du kan sjekke ved å ta en titt på tabellen vist i delen "For hvilke formål behandler vi dine personopplysninger" og spesielt kolonnen "Juridisk grunnlag for behandling"

- du protesterer mot behandlingen av dine personopplysninger for kommersielle prospekteringsformål

- motta personopplysningene du har gitt oss eller be oss om å gi dem videre til en tredjepart når behandlingen av dine personopplysninger (i) har blitt utført på automatiserte måter og (ii) er basert på ditt samtykke eller på gjennomføring av en kontrakt som binder oss

- be om begrensning av behandlingen av dine personopplysninger, noe som betyr at vi ikke vil kunne bruke dine personopplysninger i en definert tidsperiode. Du kan bruke denne retten når:

a) du bestrider nøyaktigheten av dine personopplysninger i en periode som lar oss verifisere nøyaktigheten til dine personopplysninger;

b) behandlingen av personopplysninger er ulovlig og du protesterer mot sletting av dine personopplysninger og krever i stedet at bruken av dem begrenses;

c) vi trenger ikke lenger dine personopplysninger, men de er fortsatt nødvendige for etablering, utøvelse eller forsvar av juridiske krav;

d) du protesterer mot behandlingen av grunner som er knyttet til din spesielle situasjon, mens vi sjekker om de legitime grunnene Europcar, Interrent AS, har forrang fremfor dine egne.

- trekke tilbake ditt samtykke til behandling basert på ditt samtykke

- sende inn en klage til en tilsynsmyndighet. I Norge er tilsynsmyndigheten Datatilsynet – Postboks 458 Sentrum, N-0105 Oslo eller på nettstedet: https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/kontakt-oss/klage-til-datatilsynet/

 

7. Hvordan utøver du dine rettigheter? (Hvem skal man kontakte når man har en forespørsel om behandling av dine personlige data?)

Hvis du ønsker å vite mer om bestemmelsene i denne personvernerklæringen eller kontakte vår personvernombud, kan du også skrive til oss på følgende adresse:

Europcar Norge, e-post: post@europcar.no , eller på e-post til: dpo@europcar.com

For å utøve rettighetene dine må du bevise identiteten din ved å tydelig angi etternavn, fornavn, sjåfør-ID og all nyttig informasjon som gjør det mulig for oss å identifisere deg (som sted og dato for siste leie av kjøretøy). Du må også gi oss e-postadressen eller den fysiske adressen som du ønsker at svaret skal sendes til deg.

8. Hvordan beskytter vi dine personopplysninger?

Europcar, Interrent AS, er forpliktet til å beskytte informasjonen den samler inn gjennom denne nettsiden.

Spesielt bruker ECI passende fysiske, tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å forhindre uautorisert eller ulovlig behandling, utilsiktet tap av eller ødeleggelse av eller skade på dine personopplysninger.

Europcar, Interrent AS, sine systemer er konfigurert med datakryptering, eller krypteringsteknologier og bransjestandard brannmurer. Når du sender personopplysninger til et Europcar, Interrent AS, -nettsted over Internett, er dataene dine beskyttet av "Transport Layer Security" (TLS)-teknologi for å sikre sikker overføring.

Alle kredittkorttransaksjoner du foretar gjennom Europcars, Interrent AS, nettsteder gjøres gjennom vår sikre serverteknologi. Denne teknologien spesielt:

a) forsikrer nettleseren din om at dataene dine sendes til riktig dataserver, og at serveren er sikker;

b) koder dataene, slik at de ikke kan leses av andre enn den sikre serveren;

c) kontrollerer dataene som overføres for å sikre at de ikke har blitt endret

9. Hvilke regler gjelder for behandlingen av dine personopplysninger når du klikker på lenker som er plassert på nettstedet vårt, omdirigerer til våre partneres eller andre nettsteder?

På denne siden finner du ulike lenker til nettsidene til våre partnere (f.eks. for reisetjenester). Vi vil gjøre deg oppmerksom på det faktum at denne personvernerklæringen ikke gjelder for behandling av dine personopplysninger av våre partnere eller andre tredjeparter, som kan oppstå når du besøker deres nettsider, og at vi ikke er ansvarlige for slike data behandling. Hvis du ønsker informasjon om hvordan disse partnerne og tredjepartene behandler dine personopplysninger, inviterer vi deg til å se deres personvernregler.

10. Endringer i denne personvernreglene

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert 04.2023.

Samme app. Mer mobilitet.

Last ned Europcar’s app for iPhone, iPad og Android nå!

Les mer