ISO

Europcar er ISO-sertifisert etter både miljø og kvalitet!

Med høye krav til kvalitet, service og et dokumentert og unikt serviceprogram, er vår målsetting å være det beste bilutleieselskapet på markedet. I januar 2008 ble Europcar i Norge ISO sertifisert etter både ISO 14001-Miljø, og ISO 9001-Kvalitet. Dette er noe vi er veldig stolte av, og det gjenspeiler vårt arbeid når det gjelder service og kvalitet ovenfor våre kunder.

Europcar jobber aktivt med miljøspørsmål innen rammen av Europcar sitt ISO 14001 sertifiserte miljøstyringssystem. Europcar sitt overordnede mål er å redusere drivstofforbruket per kjørte kilometer. Vi velger våre bilmodeller ut fra miljøhensyn for å sikre laveste forbruk og CO2 utslipp.

Europcar tibyr miljøvennlige hybridbiler som er delvis el-drevne.

___________________________________________________________________________________________

Våre verdier

Pålitelig
For oss betyr dette at vi er en pålitelig leverandør for våre kunder og en pålitelig arbeidsgiver for våre ansatte. For våre interessenter er vi en pålitelig samarbeidspartner.

Kundeorientert
Vi kjenner våre kunder og forstår deres behov. På den måten kan vi levere bilutleietjenester av høy kvalitet, samt sikre økonomisk effektivitet for våre kunder. Vi tar vare på våre kunder gjennom hele leieforholdet, døgnet rundt. Overlegne faktorer i det norske markedet er; driftssikkerhet, pålitelig- og tilgjengelighet, en lett og smidig leieprosess og den beste bilflåten av høyeste kvalitet. I Norge administrerer vi bilflåten selv og kan dermed tilby våre kunder et produkt med jevn kvalitet over hele landet.

Faglig kompetanse
Våre ansatte er kompetente, utdannede og motiverte.

Sikkerhet
Vi gjør alt vi kan for å sikre en så trygg reise som mulig med våre kjøretøy. Vi leier kun biler med fire eller fem stjerner med Euro NCAP klassifisering. Bilene våre har en gjennomsnittsalder på 6-10 måneder eller med max. 42,000 kjørte km. Dermed tilbyr vi våre kunder kjøretøy med den nyeste sikkerhetsteknologien.

Miljøorientert
Vi er klar over de miljømessige konsekvensene av vår drift og tar det i betraktning i vår drift. Vi vil kontinuerlig forbedre oss og utvikle vårt miljøarbeid. Vi har definert våre miljømål og vi har et miljøprogram for å nå disse målene. Vår virksomhet er guidet av ISO: 14001 miljøsystemet.

___________________________________________________________________________________________

Vår visjon

I 2016-2021 vil Europcar være den fulgte trendsetter i Norge; utnytte ny teknologi, åpne opp for nye markeder og skape nye tjenestekonsepter. Vi er aktivt involvert i utviklingen av reiseløsninger sammen med andre ledende aktører i bransjen.

Ved å kontinuerlig utvikle og sikre unike service- og kvalitetskonsept, på en tillitsfull og miljøvennlig måte, skal Europcar

  • - tilby umiddelbare transportløsninger på temporære transportbehov
  • - fremstå som et moderne, innovativt, kundevennlig og serviceorientert selskapsom tilbyr mobile serviceløsninger

Europcar har lykkes i å oppnå en ledende markedsposisjon som tilbyder av mobile serviceløsninger. Denne utviklingen er bl.a. basert på gode samarbeidsavtaler med ulike transportselskap (fly, tog, ferge/cruise), reisebyråer, hotellkjeder, turoperatører, automobilklubber og selskap som arbeider med veiassistanse og trafikksikkerhet. Europcar integrerer på denne måten sin bilutleievirksomhet i et helhetlig og globalt mobilitetskonsept. I tillegg styrkes dette konseptet via synergier og samarbeid med Europcars internasjonale eiere Eurazeo.

Europcar tilbyr sine kunder en rekke serviceløsninger hva gjelder reservasjonsprosessen. På dette området har internett blitt en stadig viktigere kanal, ved siden av telefon, reisebyråenes "Global Distribution Systems" som Amadeus, Galileo etc. og øvrige bestillingskanaler. Europcar ønsker ikke å favorisere en bestillingskanal fremfor en annen, men gir kundene mulighet til selv å velge ønsket reservasjonsmåte.

I en verden basert på hurtig utvikling og globale nettverk er forretningsmessig og personlig frihet, fleksibilitet, omstilling og utvikling blitt stadig viktigere.

Europcar møter denne utviklingen ved å tilby skreddersydde transportløsninger slik at kundens mobilitet blir optimal ut fra individuelle/forretningsmessige ønsker og behov.

___________________________________________________________________________________________

Miljøpolicy
Interrent AS

Oslo, 16.01.2017

Europcar er klar over de miljømessige konsekvensene av vår drift og tjenestene som tilbys. Vårt mål er å være det mest miljøvennlige selskapet i vår bransje i Norge. Miljøvern er en viktig del av verdiskapningen vi tilbyr. All vår virksomhet er basert på gjeldende lover og forskrifter. 

Vi tar hensyn til miljøet både på et strategisk nivå (bilflåtekjøp) og på et operativt nivå (f.eks. servicehandel og logistikkplanlegging). Spesielt har vi som mål å ha en bilflåte med lavt utslipp, uten at det går på bekostning av konkurranseevne, og minimalisering av miljøbelastningen med god logistikkplanlegging. Vi forplikter oss til å redusere energiforbruket ved å gjøre prosessene mer effektive, redusere mengden energi vi bruker, fremme bruken av fornybar energi og resirkulert materiale, og ved å minimere mengden avfall, særlig farlig avfall.

Vi forventer at våre samarbeidspartnere samsvarer med våre regler om miljø. Vi følger og utvikler våre driftsformer på en måte som er best tjent våre kunder og andre interessegrupper. Partnere med miljøsertifiseringer vil bli foretrukket.

Vi trener, veileder og oppfordrer våre ansatte til å opptre på en ansvarlig måte med hensyn til miljø, arbeidsmiljø, sikkerhet og økonomi. Miljømålene og selskapets plikter vil bli realisert i driften av vårt personell. Forebygging av ulykker og skader er viktig for oss, fra synspunktet til miljøvern samt for sikkerheten til våre partnere, kunder og personell. Vårt personell er oppfordret til å lage kvalitets- og sikkerhetsrelaterte observasjoner innenfor rammen av vår risikostyringsprosess. Vi har retningslinjer for nødhjelp og vi opprettholder passende tilsyn, prosesser og prosedyrer for å identifisere risikoene på forhånd, for å hundre dem og for å minimere deres innvirkning.

 Vi tar sikte på å sikre at de som er ansvarlige for miljøsaker har tilstrekkelig kunnskap til å støtte og veilede vår drift. Selskapets ledelse setter mål for kontinuerlig kvalitetsforbedring og er ansvarlig for realiseringen av målene. Vi gjennomfører regelmessige revisjoner av vår drift på alle våre avdelingskontorer. Selskapets ledelse følger opp resultatene av slike inspeksjoner. Basert på disse, er nødvendige konklusjoner og endringer i driften gjort for å nå målene.

Rammeverk for miljøprogram

  • - Kontinuerlig forbedring og utvikling
  • - Miljøansvar
  • - Interaksjon
  • - Profesjonelt personell
  • - Oppmuntre til lederskap

 

Interrent AS
Børre Kleivan
Adm.direktør

Kontakt oss: (+47) 815 51 800 | post@europcar.no

Samme app. Mer mobilitet.

Last ned Europcar’s app for iPhone, iPad og Android nå!

Les mer