Business tilbuds spesielle vilkår og betingelser

Business tilbuds spesielle vilkår og betingelser

1. Innledning

De nåværende spesielle vilkårene for Europcar-forretningstilbudet (i det følgende benevnt «Spesielle vilkår») utstedes av EUROPCAR INTERNATIONAL, som opptrer i navn og på vegne av sine deltakende leie stasjoner (som definert nedenfor), en fransk «Société par Actions Simplifiée à Associé Unique »med en aksjekapital på € 110.000,00 euro, med firmas kontor VOISINS-LE-BRETONNEUX (78960), Parc d'Affaires« Le Val Saint Quentin »- Bâtiment OP, 2 rue René Caudron, registrert hos Bedrifter og handelsregister for VERSAILLES (Yvelines) under nummer B 542 065 305, (heretter utformet «Europcar»).
Disse spesielle vilkårene er inngått mellom Europcar og ethvert selskap, som ønsker å benytte seg av Europcar-tilbudet (heretter "Tilbudet") (heretter "Forretningskunden"). Disse spesielle vilkårene skal tre i kraft fra datoen bedriftskunden har registrert seg online.
Europcar forbeholder seg retten til når som helst å endre de nåværende spesielle vilkårene, med forbehold om overholdelse av de innenrikspolitiske bestemmelser som gjelder for pågående kontrakter. De nåværende spesielle vilkårene er tilgjengelige, på engelsk, når som helst på Internettet https://www.europcar.com/business

2. Formål

Formålet med disse spesielle vilkårene er å definere vilkårene og betingelsene for tilbudet, vilkårene og betingelsene for søknaden, tilbudet tillater kun autoriserte juridiske representanter å registrere seg på nettet, noe som gjør det mulig for enhver ansatt i bedriften å leie et kjøretøy til nedsatte priser for jobb / eller personlig bruk, fra datoen vedkommende har registrert bedriften.

3. Betingelser

3.1 Online registrering for å benytte seg av tilbudet - kontoopprettelse
Vilkår:
Være autorisert til å gjøre en online-registrering (juridisk representant, ha organisasjonsnummer, bedrift email adresse ...)
For å benytte seg av tilbudet, er følgende kumulative forhold obligatoriske:
3.1.1
Å være autorisert juridisk representant for et selskap som svarer til følgende kriterium:
Å utøve en profesjonell aktivitet
Å ha et moms- eller organisasjonsnummer
Å ha en gyldig bedrift e-postadresse;
For å tilfredsstille de nåværende spesielle vilkårene.
For å benytte seg av de spesielle forholdene har den juridiske repetitive registrert bedriften for utleie:
Å være autorisert til kjøring av et kjøretøy i henhold til gjeldende Europcar generelle vilkår for leie av Europcar, tilgjengelig på internett https://www.europcar.com/terms-and-conditions (heretter "Europcar General Terms and Leievilkår ") og til den nåværende Europcar-forsikringen og -beskyttelsen, som er tilgjengelig på Internett-nettstedene: http://www.europcar.com/terms-and-conditions/insurances-and-protection, som kan fås i hele Europcar-utleiestasjonene verdensomspennende nettverk med deltagelse i Tilbudet (heretter individuelt "Europcar Deltakende Leie Stasjon" eller kollektivt "Europcar Deltakende Leie Stasjoner"), og den som bestemmes spesielt ansiennitets betingelsene for dens førerkort og aksepterte betalingsmidler videre til kategorien til kjøretøyet leies ;
For å kunne benytte seg av rabatterte priser med Europcar, kan fordelene ved tilbudet ikke brukes sammen med andre tilbud eller kampanjer.
Å ha et gyldig kredittkort "akseptert" som angitt på Internett-siden ... (heretter kalt "Kredittkort akseptert"), hvis data er kryptert via en sikret plateform
For å tilfredsstille de nåværende spesielle vilkårene.
3.1.2
Å lese og akseptere de nåværende spesielle vilkårene, Europcar generelle vilkår og betingelser for leie og Europcar forsikring og beskyttelse.
3.1.3
Å registrere seg på nettet og opprette en konto:
Det gjøres på https://www.europcar.com/en-us/business, ved å fylle ut et elektronisk Europcar-registreringsskjema: Europcar vil deretter sende en bekreftelse på elektronisk registrering til bedriftskunden, som vil føre til endelig aksept av tilbudet av bedriftskunden.
3.2
Registrering eller avslag på nedsatte priser
Europcar forbeholder seg retten til å ikke godta online-registreringen og / eller å gi avslag ved å ikke tillate at forretningskunden og / eller noen av sine ansatte får fordel av rabatterte priser dersom autorisert juridisk representant for forretningskunden er på Europcar-listen og / eller noen av sine ansatte, behørig og regelmessig erklært til "Commission Nationale Informatique et Libertés" (heretter "CNIL"), eller hvis den autoriserte juridiske representanten for Forretningskunden ikke oppfyller betingelsene som beskrevet i artikkel 3 i nåværende spesielle forhold.