Tilgjengelighet

Europcar erkjenner viktigheten av å tilby en tilgjengelig og brukervennlig nettside for alle brukergrupper, inkludert funksjonshemmede. Vi har innarbeidet 'beste praksis' designprinsipper og etablert W3C-standarder og retningslinjer for å sikre at denne nettsiden kan brukes effektivt og enkelt av alle.
Vi er for øyeblikket i den første fasen av en pågående prosess for å forbedre funksjonalitet, brukervennlighet og tilgjengelighet. Forskning og studier er blitt gjennomført for å sikre at disse blir utviklet på en brukersentrert måte. Hvis du ønsker å gi oss tilbakemelding om din opplevelse av å bruke nettsiden vår, vil vi sette stor pris på din tid. Vennligst send dine kommentarer til webmaster@europcar.com.